KOLABORASI STRATEGIK HARTA DAN JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK (JKE), POLITEKNIK PORT DICKSON BUKTI SOKONGAN INDUSTRI TERHADAP PEMBANGGUNAN GRADUAN MASA KINI.


Port Dickson, 20 Mac 2018 – Politeknik Port Dickson (PPD) telah mengadakan majlis menandatangani Kolaborasi Strategik bersama HARTA Maintenance Sdn Bhd (HARTA). Majlis menandatangani Certificate of Collaboration (CoC) ini bertujuan untuk merapatkan jurang antara industri dan pelajar. HARTA dalam pada itu menyambut baik tawaran inisiatif ini dengan menjadi salah satu penasihat industri bagi Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE), Politeknik Port Dickson di sini.

YBhg Datuk Hj Radzali Hassan menandatangani CoC bersama
Encik Roslee Yahya mewakili Politeknik Port Dickson
HARTA diwakili oleh YBhg Datuk Hj Radzali Hassan, Pengarah Urusan Kumpulan HARTA manakala Encik Roslee Yahya mewakili Politeknik Port Dickson. CoC yang ditandatangani kedua pihak menjadikan proses pemindahan pengetahuan dan perkongsian teknologi lebih dinamik serta dapat membantu JKE melahirkan graduan yang lebih berdaya saing, holistik dan berketerampilan bagi memenuhi keperluan kepakaran pengunaan tenaga yang lebih cekap.

Datuk Hj. Radzali berkata, kolaborasi strategik ini merupakan satu peluang yang baik untuk industri dan juga politeknik dalam berkongsi dan berinteraksi. Ianya juga menjadi titik permulaan bagi percambahan pengetahuan, kemahiran dan teknologi dua hala. Perkembangan industri terutama dari segi penggunaan tenaga akan menjadi lebih aktif dan dapat mencapai usaha kerajaan mengurangkan “carbon footprint” atau kesan karbon dengan lebih pasti selari dengan wawasan HARTA.


Peranan HARTA dalam kolaborasi ini antaranya adalah menawarkan penempatan pelajar bagi Latihan Industri (LI) dan selaku penyemak kurikulum bagi memastikan kecekapan pelajar selari dengan sistem pengurusan tenaga berdasarkan Energy Management Scheme (AEMAS). HARTA juga berperanan dalam menawarkan khidmat nasihat dalam aktiviti kurikulum dan projek-projek akademik JKE terutama dalam pengurusan tenaga.

“Kami di HARTA sentiasa mengalu-alukan kolaborasi seperti ini yang turut memberi impak kepada kami sebagai pemain industri.  Kami di HARTA bersedia untuk bertukar maklumat mengenai perkembangan kemajuan industri dari segi sokongan teknikal untuk dimanfaatkan di dalam pembentukan kurikulum politeknik, selain fasiliti, pengurusan dan operasi”, tambahnya lagi.

Manakala bagi JKE, kolaborasi ini dapat membantu HARTA untuk mendapatkan calon-calon tenaga kerja dari kalangan pelajar dan bekas pelajar yang terlatih dan mempunyai persediaan rapi kerana mereka serba sedikit telah terdedah dengan persekitaran industri serta memenuhi guna tenaga kerja di negara ini.

Program tersebut turut mendapat kerjasama dari dua lagi organisasi dari industri iaitu Three OPP (M) Sdn Bhd dan Gading Kencana Sdn Bhd dengan tujuan yang sama.

Untuk maklumat lanjut, boleh menghubungi Jabatan Komunikasi Korporat HARTA di talian 03-61875208 atau layari laman sesawang di www.harta.com.my.

Popular posts from this blog

ABOUT HARTA

HARTA RECEIVED 2018 MALAYSIA ENERGY MANAGEMENT SOLUTIONS GROWTH EXCELLENCE LEADERSHIP AWARD